Våre kongresstjenester

 1. Prisforhandlinger og kontraktinngåelser med leverandører vedrørende seminarlokaler, overnatting, transport, opplevelser og aktiviteter.
 2. Utarbeide og tilrettelegge opplevelser og aktiviteter for deltakerne, som eksempler kan nevnes båtturer, rundturer med guide, golfspill, motorracing, dykking, seiling, mattradisjoner, historiske opplevelser, etc.
 3. Utforming av påmeldingsskjema i samarbeid med arrangør.
 4. Utforming og utsendelse av praktisk informasjon vedr. endringer i program til påmeldte deltagere. Dette gjøres underveis ved behov.
 5. Registreringer av påmeldinger etter skjema og håndtering av endringer underveis.
 6. Utarbeidelse av navnskilt til alle deltagerne.
 7. Utsendelse av bekreftelser, fakturaer og billetter.
 8. Registreringer av innbetalinger og oppfølging av ikke betalte fakturaer. 
 9. Fordeling av deltakere på hotell eller annen type innkvartering med navnlister.
 10. Fordeling av deltakere etter påmeldte seminar med navnlister.
 11. Fordeling av deltakere etter påmeldte opplevelser og aktiviteter med navnlister.
 12. Utarbeidelse av transportplan for fellestransport mellom overnattingssteder, seminarlokaler, messehall og andre besøksteder.
 13. Utkjøring av alle type lister over registreringer gjort på påmeldte deltakere som arrangør må ha behov for før, under og etter arrangementet.
 14. Økonomisk rapport og sluttregnskap til arrangør etter arrangementet.
 15. Bistå i sekretariatet under arrangementet.
 16. Deltakelse i planleggingsmøter med arrangør. 
 17. Fast prosjektleder/kontaktperson under hele arrangementet.